Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİŞTİRƏN

ƏRİŞTİRƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərən. gərən. ulaştıran. gətirən. taran. darağan.
qurtaran. qutaran. əkidən. götürən. qoparan. sökən. çıxaran. çıxarıcı. çözücü. çözən. nəcat verən. açan

ƏRİŞTİRƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərişdirən. dəgirən. bitirən. çatdıran