Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİDİLMƏ

ƏRİDİLMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əridilmek"den f.is. Poladın
əridilməsi yeni üsulla
sürətli əritmə üsulu ilə başa çatacaqdır. (Qezetlerden).