Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİL

ƏRİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

< > ərli. ərə uyqun. ərdən ötür olan. ərliyə öz

ƏRİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkəklik. erkəklik. örkəklik. öğkəklik. çaba. gərmik. qeyrət

ƏRİL : Turuz Dictionary

ərlik. tutuğluq. tutucluq. ərlik. kişilik. igitlik. ərkəklik. örkəklik. öğkəklik. mərdlik. qəhrəmanlıq. igitlik. edərmənlik. başarcanlık. becərcəklik. yaravlılıq. yarağlılıq. yardamlılıq. kifayətlilik. doğumluluq. başarcanlılıq. qeyrətlilik

ƏRİL : Turuz Dictionary

ərlik. tutuğluq. tutucluq. ərlik. kişilik. igitlik. ərkəklik. örkəklik. öğkəklik. mərdlik. qəhrəmanlıq. igitlik. edərmənlik. başarcanlık. becərcəklik. yaravlılıq. yarağlılıq. yardamlılıq. kifayətlilik. doğumluluq. başarcanlılıq. qeyrətlilik