Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİLİŞ

ƏRİLİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğiliş. çevriliş. devriliş. çöküş. sınılış. altanış. düşüş. düşmə. yeniliş. salınış. yıxılış. dönüş. çönüş. qovuluş. aşırış. yendiriş. yeniliş