Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİLİQ

ƏRİLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərilik.
ərilik suyu: ərsu ( < ər + su). arısu. arızu. məni. şəhvət