Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİLMƏK

ƏRİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

gədilmək. gədik açılmaq. kərilmək.
əğilmək. əksiqləşmək. yorulmaq. bükülmək.
ər ərildi sərildi

ƏRİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrilmək. əğrikmək. ərimək. ərinmək. aşınmaq. əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq

ƏRİLMƏK : Turuz Dictionary

ərişmək. qatılmaq. açılmaq. həll olmaq. qoğuşmaq. çatmaq

ƏRİLMƏK : Turuz Dictionary

əğrilmək. əğrikmək. ərinmək. aşınmaq. əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. kövnəlmək. köfünmək. köfnümək. kövünmək. kövnümək. çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq

ƏRİLMƏK : Turuz Dictionary

ərişmək. qatılmaq. açılmaq. həll olmaq. qoğuşmaq. çatmaq

ƏRİLMƏK : Turuz Dictionary

əğrilmək. əğrikmək. ərinmək. aşınmaq. əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. kövnəlmək. köfünmək. köfnümək. kövünmək. kövnümək. çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq