Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİLMƏZ

ƏRİLMƏZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrilməz. əriməz. əğrikməz. aşınmaz. əsginməz. püskünməz. kövnəlməz > köhnəlməz. çürüməz. yarparınmaz. yıpranmaz