Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNİ

ƏRİNİ : Turuz Dictionary


şaşılqan el yetməz qalır ərinə, birikkən el yetib aşmış ərini. (şaşılqan: saçılqan. mütəfərriq). (birikkən: müttəhid). (ərin: mənzil)

ƏRİNİ : Turuz Dictionary


şaşılqan el yetməz qalır ərinə, birikkən el yetib aşmış ərini. (şaşılqan: saçılqan. mütəfərriq). (birikkən: müttəhid). (ərin: mənzil)