Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNİŞLİK

ƏRİNİŞLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərnişlik. ərginişlik. çözgürlük. çözgürüşlük. pozluşluq. pozquluşluq. dağışlıq. dağqınışlıq. inhilallıq: inhilaliyyət. həll oluşluq