Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNİLİŞ

ƏRİNİLİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərişilmə. ərişilim. ərinilmə. dəğişilim. dəğilmə. dəğiniliş. dəğişilmə. toxunuluş. toxuşulma. toxuşulum. toxunulma. təmaslama. ləms edilmə