Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNİM

ƏRİNİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərişim. dəğişim. dəğinim. toxunum. toxuşum. təmas, ləms hissi. lamisə