Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNƏ

ƏRİNƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < arı). çəkik. silik. təmiz.
ərinə gəlmək: arınmaq < aran (əring: güclə. zor. güc. çətin). zorlaşmaq. çətinlik çəkmək

ƏRİNƏ : Turuz Dictionary

əli.yaraydı. ya

ƏRİNƏ : Turuz Dictionary


şaşılqan el yetməz qalır ərinə, birikkən el yetib aşmış ərini. (şaşılqan: saçılqan. mütəfərriq). (birikkən: müttəhid). (ərin: mənzil)

ƏRİNƏ : Turuz Dictionary

-qırılırsa dönəklər, türk erinə yağu qalmaz. (xainlər qırılırsa, türk erinin düşmanı olmaz)

ƏRİNƏ : Turuz Dictionary

əlbəttə

ƏRİNƏ : Turuz Dictionary

əli.yaraydı. ya

ƏRİNƏ : Turuz Dictionary


şaşılqan el yetməz qalır ərinə, birikkən el yetib aşmış ərini. (şaşılqan: saçılqan. mütəfərriq). (birikkən: müttəhid). (ərin: mənzil)

ƏRİNƏ : Turuz Dictionary

-qırılırsa dönəklər, türk erinə yağu qalmaz. (xainlər qırılırsa, türk erinin düşmanı olmaz)

ƏRİNƏ : Turuz Dictionary

əlbəttə