Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNCƏQ

ƏRİNCƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərincək. ərinik.
əğincək. əringən. açıla. üşəngən. qalız. kaviz. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. pıstıq. fıstıq. süzgün. əzincək. çürük. kövrük. əsgik. damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. işdən gücdən, dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, düşmüş.
arığ. ərinmiş. açılmış. zəif.
arıncaq. arınmış. safalmış.
sıvıq. suyuq. yumşamış. yumşa.
aşınıq. əğriniq. əsginik. püskünük. kövnə > köhnə. çürük. kövrük. yarparınc. yıprancıq.
bir durumdan etgilənən, mütəəssir olan. bir duruma alınan, uyuşan.
işdən qaçan. işqaçqını. uşəngən. qalız. kaviz. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. ağır. kəmçi. savsal. savsaq. sovsal. sovsaq. yalta. sust. önəmsiz. sudan. arıq. boş. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. qalız. kaviz. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. bayas. ucuz. uyuşuq. yuxulu. kahil. duyusuz. hissisiz. halsız. uyuşuq

ƏRİNCƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərincək. ərincən. arğaz. arğın.
(bax > yataqay). əringən. ərqən. ərgin. ərkin. üşəngən. üşünən. gəvşək. təmbəl.
ərincək örətin yuxlar, yatıb işlər: təmbəl ayağda uyur, yataraq çalışır.
utancaq. məhcub