Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNCƏQLİQ

ƏRİNCƏQLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərincəklik.əringənlik. üşəngənlik. fıstıqlıq. pıstıqlıq. soluqluq. gəvşəklik. açılıq. qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. süzgünlük