Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNMİŞ

ƏRİNMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərincək. arığ. açılmış. zəif.
süzük. arığ. zəif. təhlil rəftə

ƏRİNMİŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.sif.
Əridilerek saflaşdırıl-
mış; ergin. Ərinmiş yağ (sarı yağ).
Əridilmiş. Ərinmiş qurğuşun.

ƏRİNMİŞ : Turuz Dictionary

ərin.
ərin arın: ərinmiş arınmış.-kişi olar, ayıq oyaq, ərin arın. (ərin: alçaq könül. sınaq görmüş) (ərin arın: ərinmiş arınmış). (ayıq oyaq: gözü, beyni açıq. bidar huşyar)

ƏRİNMİŞ : Turuz Dictionary


nərsədə, bir konuda ərinmiş, sinmiş, içinə keçmiş, içlənmiş kimsə:
ərif. əritz. arif

ƏRİNMİŞ : Turuz Dictionary

ərin.
ərin arın: ərinmiş arınmış.-kişi olar, ayıq oyaq, ərin arın. (ərin: alçaq könül. sınaq görmüş) (ərin arın: ərinmiş arınmış). (ayıq oyaq: gözü, beyni açıq. bidar huşyar)

ƏRİNMİŞ : Turuz Dictionary


nərsədə, bir konuda ərinmiş, sinmiş, içinə keçmiş, içlənmiş kimsə:
ərif. əritz. arif

ƏRİNMİŞ : Azerbaijani English Dictionary

s. melted; fused; ərinmiş yağ melted butter; ərinmiş piy melted / rendered fat; ərinmiş metal fused metal

ƏRİNMİŞ : Az Turkish Farsi

ص.مف.ذوب شده. آب شده