Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNMƏMİŞ

ƏRİNMƏMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğinməmiş. incəlməmiş. açılmamış. aşınmamış. əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. yarpanmamış. yıpanmamış. çığız. çiğiz. çiyiz. çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam.
çiğ kişi.
çiğ iş.
çiğ ip.
çiğ soru.
çiğ ət.
çiğ öğə