Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNQƏN

ƏRİNQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əringən əğingən
qolayca əyilən.
qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. pıstıq. fıstıq. ərincək. əringən. düşgün. düşəngən. üşəngən

ƏRİNQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əringən.
ərqən. ərgin. ərkin, bağımsızlığın saxlayan. subay. bekar.
ərincək. üşəngən. üşünən. gəvşək. təmbəl.
ərnək. arvadsız kişi. subay.
əringənə, əlli qarı bezdən yum olmaz: subaya əlli qarış parçadan, don çıxmaz. çünki yetişəni yoxdu. (subaydan ev olmaz)

ƏRİNQƏN : Turuz Dictionary


əringən qız ərdən qalar

ƏRİNQƏN : Turuz Dictionary


əringən qız ərdən qalar