Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNSƏMƏK

ƏRİNSƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

rəhimləşmək. ıslanmaq. islanmaq. astanmaq. əsirgənmək. əsrinmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. uysalmaq. uyatanmaq. uysanmaq. ılımanmaq. yılımanmaq. ılışmaq. yılışmaq. ılınmaq. yılınmaq. həlimləşmək. mülayimləşmək. lətiflənmək