Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİQLƏŞMƏ

ƏRİQLƏŞMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərikləşmə. ərikləşim. ərginləşim. ərkinləşim. ərginləşmə. ərgənləmə. ərgənləşmə. ərgənləşim. evrim. evirim. çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. gəlişmə. gəlişim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. yetginim. yetinişmə. yetinişim. təkamül