Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİQLƏŞMƏK

ƏRİQLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərikləşmək. ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. baliğ olmaq. təkamül edmək