Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİQLƏMƏK

ƏRİQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərikləmək
yağlayıb, yuşaldıb, şumallamaq.
dəri ərikləmək: dəri səpiləmək
dəbbağlamaq.
ərik edmək. oxşatmaq. əzdirmək. nazlatmaq. gülsətmək.
uşağı ərikləmə.
əriklənmiş uşaq pozulur.
çuxuru basıb doldurmaq. qarnın basmaq. özəlliklə qıvır
zıvır. xırım
xırda. əfəh tüfək yeyib (tıxıb) əsas yeməkdən qalmaq

ƏRİQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərikləmək. ərikəmək. irəkləmək. irkəmək. irkələmək. sərbəsləmək. özgürəmək. özgütəmək. boşamaq. boşaqmaq. boşqarmaq. bağışlamaq. azad edmək

ƏRİQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əriğləmək. arığlamaq. kəmirləmək. zayıflamaq

ƏRİQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əriğləmək. arığlamaq. kəmirləmək. zayıflamaq