Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİQTİRMƏK

ƏRİQTİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriqdirmək. bıqdırmaq. usandırmaq.
ötürük ayta barıbıznı da əriqdirdi: yalan söyləyə söyləyə həpimizi usandırdı