Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİRİ

ƏRİRİ : Turuz Dictionary


gizlidən yazma gözə dizgi qoşu, buz kimi düşsə günəş tez əriri

ƏRİRİ : Turuz Dictionary


gizlidən yazma gözə dizgi qoşu, buz kimi düşsə günəş tez əriri