Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTİ

ƏRİTİ : Turuz Dictionary

əridi. qutuldu.
könül sevinci əridi.
tam umutlarım, bir göz qıpımında əridi.
qara günlər əridi

ƏRİTİ : Turuz Dictionary

əridi.-daşa dedim əridi, başa dedim səridi. (batsın belə bir baş ki ağızda dili yoxdu)

ƏRİTİ : Turuz Dictionary

əridi. qutuldu.
könül sevinci əridi.
tam umutlarım, bir göz qıpımında əridi.
qara günlər əridi

ƏRİTİ : Turuz Dictionary

əridi.-daşa dedim əridi, başa dedim səridi. (batsın belə bir baş ki ağızda dili yoxdu)