Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTİB

ƏRİTİB : Arin Turkish Etimology Dictionary

sındırım (həzm) borusunun, yeyəcəkləri incələyən, açıb əridib, sindirən uzun işgə bölümü: incə bağırsaq

ƏRİTİB : Turuz Dictionary

-əritib arıtmaq: çalatmaq. çalqatmaq. qalatmaq. arıtmaq. silgirləmək. silivləmək

ƏRİTİB : Turuz Dictionary

-əritib arıtmaq: çalatmaq. çalqatmaq. qalatmaq. arıtmaq. silgirləmək. silivləmək