Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTİLTİQ

ƏRİTİLTİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əritildik.
quyruq əritildikdən sonra arda qalan, quru, qavrılmış nərsə: qaqırt. qaqart. qaqırdaq. qıqırdaq. cızbız