Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİYİQ

ƏRİYİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriyik. açılıq. məhlul.
işba; olmamış əriyik: doymamış