Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİZLƏNMƏK

ƏRİZLƏNMƏK : Turuz Dictionary

dəğərlənmək

ƏRİZLƏNMƏK : Turuz Dictionary

dəğərlənmək