Multilingual Turkish Dictionary

ƏRŞİ

ƏRŞİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

xonça.
korlunç. dehşətli. çirkin. biçimsiz

ƏRSİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ər si. ərəsi. yetişilən. yetişəcək hər bir konu