Multilingual Turkish Dictionary

ƏRŞİNİLMƏK

ƏRŞİNİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. görünülmək. yaşanılınmaq. durmuşunulmaq. tanıqınılmaq. dolanılınmaq. gəzinilmək. keçirilmək. çəkinilmək. uğranılmaq. sürünülmək. içində bulunulmaq. üzlənilmək. yapınılmaq. mə;ruz qalınmaq.
bu ovada çox olay izlənilmiş.
bu qıssa sürədə nələr izlənilmiş.
ilgi izlənilmək.
iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq izlənilmək