Multilingual Turkish Dictionary

ƏRŞİNMƏK

ƏRŞİNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

görmək. yaşamaq. durmuşmaq. tanıqmaq. izləmək. dolanmaq. gəzinmək. keçirmək. çəkmək. uğramaq. sürmək. içində bulunmaq. üzlənmək. yapınılmaq. ərişmək. mə;ruz qalmaq.
bu ova çox olay görmüş.
bu qıssa sürədə nələr görmədik.
ilgi görmək.
iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq görmək

ƏRŞİNMƏK : Turuz Dictionary

ərcinmək. ərçinmək. keşəlmək. yumuşanmaq. qolaylanmaq. qolaylaşmaq.
çörəyi sula keşəlsin

ƏRŞİNMƏK : Turuz Dictionary

ərcinmək. ərçinmək. yapcıqmaq. yapcıraqmaq. yapğınmaq. yumuşanmaq. gəvşənmək

ƏRŞİNMƏK : Turuz Dictionary

ərcinmək. ərçinmək. yumuşanmaq. qolaylanmaq. qolaylaşmaq

ƏRŞİNMƏK : Turuz Dictionary


ərcinmək. ərçinmək. ərimək. ərgimək. yumuşanmaq. suvuşmaq. (suv > zovb olmaq. (mulayimləşmək).
ərcinmək. ərçinmək. kəsmələnmək. yumuşanmaq. qolaylanmaq. qolaylaşmaq

ƏRŞİNMƏK : Turuz Dictionary

əricmək. əricinmək. ərcinmək. ərişmək. ərişinmək.erəkişmək. ərəkmək. ərəkinmək. ərəkişmək. ərəşmək. ərəşinmək. ərəcəkmək. ərəcinmək. ərəcşəmək. ərənəkləmək. ərəmmək. ərəmişmək. erəkmək. erəkinmək. irəkmək. irəkinmək. irəkişmək. iradə edmək. buyrunmaq. burunmaq. rəğbətlənmək. meyillənmək. meyil edmək. meyil edinmək

ƏRŞİNMƏK : Turuz Dictionary

ərcinmək. ərçinmək. onmaq. onğmaq. onalmaq. onulmaq. onğalmaq. onğulmaq. olunmaq. olğunmaq. yoğşalmaq. onuşmaq. onğuşmaq. yumuşanmaq.
ağzında onulmuş yeməyi cocuğa verdi

ƏRŞİNMƏK : Turuz Dictionary

ərcinmək. ərçinmək. keşəlmək. yumuşanmaq. qolaylanmaq. qolaylaşmaq.
çörəyi sula keşəlsin

ƏRŞİNMƏK : Turuz Dictionary

ərcinmək. ərçinmək. yapcıqmaq. yapcıraqmaq. yapğınmaq. yumuşanmaq. gəvşənmək

ƏRŞİNMƏK : Turuz Dictionary

ərcinmək. ərçinmək. yumuşanmaq. qolaylanmaq. qolaylaşmaq

ƏRŞİNMƏK : Turuz Dictionary


ərcinmək. ərçinmək. ərimək. ərgimək. yumuşanmaq. suvuşmaq. (suv > zovb olmaq. (mulayimləşmək).
ərcinmək. ərçinmək. kəsmələnmək. yumuşanmaq. qolaylanmaq. qolaylaşmaq

ƏRŞİNMƏK : Turuz Dictionary

əricmək. əricinmək. ərcinmək. ərişmək. ərişinmək.erəkişmək. ərəkmək. ərəkinmək. ərəkişmək. ərəşmək. ərəşinmək. ərəcəkmək. ərəcinmək. ərəcşəmək. ərənəkləmək. ərəmmək. ərəmişmək. erəkmək. erəkinmək. irəkmək. irəkinmək. irəkişmək. iradə edmək. buyrunmaq. burunmaq. rəğbətlənmək. meyillənmək. meyil edmək. meyil edinmək

ƏRŞİNMƏK : Turuz Dictionary

ərcinmək. ərçinmək. onmaq. onğmaq. onalmaq. onulmaq. onğalmaq. onğulmaq. olunmaq. olğunmaq. yoğşalmaq. onuşmaq. onğuşmaq. yumuşanmaq.
ağzında onulmuş yeməyi cocuğa verdi

ƏRSİNMƏK : Az Turkish Farsi

ا← ائرککلشمک