Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏBŞÜNASLIQ

ƏRƏBŞÜNASLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. Arabic studies, Arabic philology

ƏRƏBŞÜNASLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Əreb dilini, edebiy-
yatını, tarixini ve s. tedqiq eden elmlerin mecmusu.