Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏBCƏLƏŞDİRİLMƏK

ƏRƏBCƏLƏŞDİRİLMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Əreb
dili qaydalarına uyğunlaşdırılmaq.