Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏCƏ

ƏRƏCƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(bax > əkəcə). əğəcə.
bir qılçıqlı ot.
ərkimi. igitcə. kişikimi.
tezcə. iticə.
erkən. gec olmadan