Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏCƏN

ƏRƏCƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğəcən. əkəcən. əyəcən. insanın üstbaşına suvaşan yapışan (: əkilən: əğilən) iğnəli qılçıqlı bir ot