Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏMƏMƏK

ƏRƏMƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

istəyinə ərəməmək, ərişəməmək: kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq