Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏNQƏQ

ƏRƏNQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərənkək. ( < ərmək). ərgən. barmaq.
beş ərənək düz ərməs: beş barmağ bir dəğil