Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏQMƏ

ƏRƏQMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərəkmə.
çatı. çatmaq. yetişmək. vüsal.
özü özünə yetişən. qulluq edən