Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏQSİZ

ƏRƏQSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərəksiz. rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. qayta. başıboş. baybaş. boşabaş. boşabsıq. boşbozuq. əğimsiz. amacsız. umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. mənzursuz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt