Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏSAT

ƏRƏSAT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "erse" söz. cemi]
Dini etiqada göre mehşer (qiyamet) günü yeni-den dirilecek insanların öz emellerine dair haqq-hesab vermek üçün toplaşacaqları yer, meydan.
məc. Davalı, iğtişaşlı, gurultulu hadise haqqında. A balam, bu nə ərəsatdır. // məc. Gurultulu tentene, bayram, şenlik. Küçəyə çıx, gör nə ərəsat var? □ Ərəsati-məhşər
bax ərəsat. Bir qiyamət qopurdu ki, lap ərəsati-məhşər. "Koroğlu".