Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏTMƏK

ƏRƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərəzmək. ər olmaq. ərkəkləşmək.
oğul ərəzsə, ata dinir, at atatsa, at dinir.
taşağı çıxarmaq. iğdiş edmək.
cocuğu sünnət edmək.
arıtmaq.
ərtəmək. arıtmaq. daşşağı çıxarmaq. iğdiş edmək. cocuğu sünnət edmək. ərkəkləşmək

ƏRƏTMƏK : Turuz Dictionary

əritmək. ərə vermək. evləndirmək

ƏRƏTMƏK : Turuz Dictionary

ərliyə çatıtmaq

ƏRƏTMƏK : Turuz Dictionary

əritmək. ərə vermək. evləndirmək

ƏRƏTMƏK : Turuz Dictionary

ərliyə çatıtmaq