Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏVÜŞ

ƏRƏVÜŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. dan. Budama, ağacların bu-dağını kesme, yan-yöresini temizleme.
□ Ərəvüş etmək
budamaq, budağım kes-mek, yan-yöresini temizlemek. Ağacları ərəvüş etmək.