Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏZMƏK

ƏRƏZMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərətmək. ər olmaq. çatmaq. yetişmək.
tay atatsa, at dinir, oğul ərəzsə ata dinir.
oğul ərəzsə, ata dinir, at atatsa, at dinir