Multilingual Turkish Dictionary

ƏRAQ

ƏRAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [xüs. is.
den] mus.
Azerbay-can klassik muğamlarından birinin adı. 12 əsas muğam bunlar idi: üşşaq, nəva, busəlik,
rast, Əraq, Isfahan, zirəfkənd, büzürg, zən-gulə, rəhavi, Hüseyni və Hicaz. U.Hacıbeyov.
B a x araq.