Multilingual Turkish Dictionary

ƏRCƏH

ƏRCƏH : Turuz Farsca - Türkce

ərciq

ƏRCƏH : Turuz Farsca - Türkce

ərşiq

ƏRCƏH : Turuz Farsca - Türkce

uluğ
yaxşı demək kaşki deməkdən uluğ

ƏRCƏH : Turuz Farsca - Türkce

uyqaq

ƏRCƏH : Turuz Farsca - Türkce

uyraq

ƏRCƏH : Turuz Farsca - Türkce

yaxcıraq

ƏRCƏH : Turuz Farsca - Türkce

yaxıraq

ƏRCƏH : Turuz Farsca - Türkce

yaxşıraq