Multilingual Turkish Dictionary

ƏRCƏYİ

ƏRCƏYİ : Turuz Dictionary

-nərsənin son ərcəyi, durağı: kətəz başı. bir işin, gedişin sona vardığı yer

ƏRCƏYİ : Turuz Dictionary

-nərsənin son ərcəyi, durağı: kətəz başı. bir işin, gedişin sona vardığı yer