Multilingual Turkish Dictionary

ƏRLƏ

ƏRLƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

irlə. yurtluq. yurt tutulan yər

ƏRLƏ : Turuz Dictionary


ərlə qadın çəlişdə, oddu saman qatında. (çəlişdə: uyuşmazlıqda). (qatında: yanında)

ƏRLƏ : Turuz Dictionary

-ərlə arvad quruşar, biri calar biri yaxar, böyləliklə evi yıxar! (quruşar: qurşanar. qızar. təhrik olar)

ƏRLƏ : Turuz Dictionary


ərlə qadın çəlişdə, oddu saman qatında. (çəlişdə: uyuşmazlıqda). (qatında: yanında)

ƏRLƏ : Turuz Dictionary

-ərlə arvad quruşar, biri calar biri yaxar, böyləliklə evi yıxar! (quruşar: qurşanar. qızar. təhrik olar)