Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMİŞ

ƏRMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərdi. ərgit. gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. qanaq. yanaq. bilgin. bilgit. bilir. bilici. tanışman. danışman. tanuq qanqut. anqut. görgüt. arif. şeyx. danqa. baxcı. baxşı. münəccim.
yatır. ovliya. evliya. övliya

ƏRMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərik. ərgin.
qanaq. yanaq. bilgin. bilən. aqah. vaqif.
arif.
əriz əziz.
ərən. yol atası. mürşid. ər. istəyini cilovlaya bilən kişi.
ərgin. baliğ

ƏRMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkək. irimiş. iri. yetgin. qocaman. böyük. yekə. ərik. irik. erkən, tez yetişən

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary

-olqunlaşmış, qoyasa, ərgin, ərmiş, baliğ qız: gəriz. gərit

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary


ərsinmiş. yetgin. yetmiş. ərgin. ərik. ərmiş. ərən. yetişgin. olmuş. onuq. oluq. olqun. olqac. olqaş. olqunlaşmış. qoyasa. istəyini cilovlaya bilən kişi. ondaş. ondac. (gürbüz). iyi gəlişmiş. osman. mürşid.
işinin, sözünün əri.
yetgin. yetmiş. ərgin. ərik. ərən. yetişgin. olmuş. onuq. oluq. olqun. olqac. olqaş. olqunlaşmış. qoyasa. istəyini cilovlaya bilən kişi. ondaş. ondac. (gürbüz). iyi gəlişmiş. osman. ərsinmiş. ərmiş. mürşid.
işinin, sözünün əri.
irmiş. irkəş. irkələş. irkək. iri. irgin. irin. olqun. ulqun (ulaşmış). yetgin. baliğ

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary

arif.
çırtmasın sərimiş, yünün ərimiş. (çırtma: göz göz olan quş duzağı, tələsi. tor)

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary

-qıçların ərmiş oturmuş. (ərmiş: uzatmış)

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary

-yürən, yetmiş, izən, ərmiş!. (yeriyən, çatır, izləyən, yetir)

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary

-yürən, yetmiş, izən, ərmiş. (izən: izləyən). (yeriyən, yetir, izləyən, çatır)

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary

ərən. ərgin. ərik. ərişgin. bütün. qop. əksiksiz. tam. { tam (olqun) lar yığını} onğ. önğ. onat. onuq. oluq. olqun. olqunlaşmış. olmuş. olqac. olqaş. qurcaq. qoyasa. dolqun. doluq. yetgin. yetişgin. yetmiş. yetim. istəyini cilovlaya bilən kişi. pişmiş. sı

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary

-olqunlaşmış, qoyasa, ərgin, ərmiş, baliğ qız: gəriz. gərit

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary


ərsinmiş. yetgin. yetmiş. ərgin. ərik. ərmiş. ərən. yetişgin. olmuş. onuq. oluq. olqun. olqac. olqaş. olqunlaşmış. qoyasa. istəyini cilovlaya bilən kişi. ondaş. ondac. (gürbüz). iyi gəlişmiş. osman. mürşid.
işinin, sözünün əri.
yetgin. yetmiş. ərgin. ərik. ərən. yetişgin. olmuş. onuq. oluq. olqun. olqac. olqaş. olqunlaşmış. qoyasa. istəyini cilovlaya bilən kişi. ondaş. ondac. (gürbüz). iyi gəlişmiş. osman. ərsinmiş. ərmiş. mürşid.
işinin, sözünün əri.
irmiş. irkəş. irkələş. irkək. iri. irgin. irin. olqun. ulqun (ulaşmış). yetgin. baliğ

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary

arif.
çırtmasın sərimiş, yünün ərimiş. (çırtma: göz göz olan quş duzağı, tələsi. tor)

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary

-qıçların ərmiş oturmuş. (ərmiş: uzatmış)

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary

-yürən, yetmiş, izən, ərmiş!. (yeriyən, çatır, izləyən, yetir)

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary

-yürən, yetmiş, izən, ərmiş. (izən: izləyən). (yeriyən, yetir, izləyən, çatır)

ƏRMİŞ : Turuz Dictionary

ərən. ərgin. ərik. ərişgin. bütün. qop. əksiksiz. tam. { tam (olqun) lar yığını} onğ. önğ. onat. onuq. oluq. olqun. olqunlaşmış. olmuş. olqac. olqaş. qurcaq. qoyasa. dolqun. doluq. yetgin. yetişgin. yetmiş. yetim. istəyini cilovlaya bilən kişi. pişmiş. sı