Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMİTMƏK

ƏRMİTMƏK : Turuz Dictionary

ərşitmək. armıtmaq. yetirmək. ulatmaq

ƏRMİTMƏK : Turuz Dictionary

ərşitmək. armıtmaq. yetirmək. ulatmaq