Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMƏN

ƏRMƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

arman. irman.
çatı. qatı. dilək. məqsəd. məqsud. niyyət.
qonaq.
irmansaray: qonaqevi. mehmanxana

ƏRMƏN : Turuz Dictionary

əğmən. (əğirmənçi. əğrimçi. əğirici). əğrici. əğirən. hörücü. (risəndə. nəxris. tabəndə. nəxtab).
arman. armamış. çatmamış. nisgilli. həsrət. həsrətli.
tüm arzularına arman qalanlar.
arman qalmayasın.
arman qadın.
armanına çatmaq: nisgilli nərsəsinə yetmək.
indi nədir armanın sənin.
armana gedən yollar.
mən arman qaldığım söz dəlisiyəm. itikləri, dərdləri, armanları.
armanın buraxdığı izlər.
armanın iziylə gedən.
ovcunda armanıar yuva quracaq.
göy mənə arman, mən göyə arman

ƏRMƏN : Turuz Dictionary

əğmən. (əğirmənçi. əğrimçi. əğirici). əğrici. əğirən. hörücü. (risəndə. nəxris. tabəndə. nəxtab).
arman. armamış. çatmamış. nisgilli. həsrət. həsrətli.
tüm arzularına arman qalanlar.
arman qalmayasın.
arman qadın.
armanına çatmaq: nisgilli nərsəsinə yetmək.
indi nədir armanın sənin.
armana gedən yollar.
mən arman qaldığım söz dəlisiyəm. itikləri, dərdləri, armanları.
armanın buraxdığı izlər.
armanın iziylə gedən.
ovcunda armanıar yuva quracaq.
göy mənə arman, mən göyə arman